กลับหน้าแรก

กีฬา ท่องเที่ยว

ของเด็กเล่น เครื่องเกมส์

คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุค

เครื่องใช้ไฟฟ้า

อสังหาริมทรัพย์ ที่ดิน

อุปกรณ์สื่อสาร มือถือ

พาหนะ รถยนต์

อุปกรณ์ถ่ายภาพ กล้อง

ของสะสม

เสื้อผ้า แฟชั่น

สัตว์เลี้ยง เกษตรกรรม

หนังสือ เครื่องเขียน

อาหาร

เครื่องจักร อุปกรณ์ช่าง

ธุรกิจบริการ

สมัครงาน

 
 
 
 

 

ความเป็นมา
เว็บนี้ถูกตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี 2545 ซึ่งในช่วงเวลานั้นเว็บส่วนใหญ่จะเป็นเว็บบันเทิงและเว็บบอร์ด
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น การที่จะไปลงประกาศซื้อขายในเว็บต่างๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องก็มักสร้างความ
ไม่พึงพอใจให้กับผู้ดูแลเว็บเหล่านั้น ซึ่งผู้ก่อตั้งเว็บไทยออนไลน์ในช่วงนั้นก็กำลังอยากศึกษาหา
ความรู้เกี่ยวกับการเขียนเว็บพอดีและกำลังคิดว่าจะทำเว็บอะไรที่ได้ความรู้ และยังก่อประโยชน์
ให้กับผู้อื่น จึงเห็นว่าน่าจะมีเว็บที่เป็นแหล่งให้ผู้ซื้อผู้ขายได้ติดต่อหากันได้อย่างสบายใจโดย
ไม่ต้องทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน ดังนั้นเว็บนี้จึงได้ถูกก่อตั้งขึ้นบนความอยากเรียนรู้และเกิดเป็นความชอบ
ดังนั้นเป้าหมายของเว็บนี้ไม่ได้เริ่มต้นที่ผลประโยชน์แต่มาจากความชอบในการสร้างเว็บและ
เป้าหมายต่อไปคือต้องการสร้างสังคมที่ดีในการซื้อขาย ผู้ชื้อได้สินค้าที่ดี ผู้ขายมีแหล่งในการค้าขาย
ผู้ก่อตั้งได้ทำเว็บอย่างมีความสุข ผู้ที่เกี่ยวข้องไม่มีใครเดือนร้อน และนี้เป็นเจตนารมณ์ที่อยากให้
เกิดขึ้น ดังนั้นผู้จะใช้บริการต่างๆในเว็บควรศึกษาเงื่อนไขการใช้งานให้ดีและการบริการต่างๆ
ในเว็บนี้ตั้งอยู่บนความพึงพอใจของผู้ก่อตั้งมาก่อนผลประโยชน์ใดๆ เพราะสังคมที่ต้องการ
ให้เว็บนี้เป็นไปคือสังคมแห่งการให้ สังคมที่ดีในการซื้อขาย สังคมแห่งการช่วยเหลือกัน
ถ้ามีอะไรที่ไม่ดีงามไม่ถูกไม่ต้องขอให้ช่วยกันเพื่อแก้ไขในสิ่งที่ดีงาม
 
การสมัครเป็น Sponsor แบบประกาศของ ThaiOnlineMarket
- Sponsor แบบประกาศ สนับสนุนเว็บ 1000 บ./เดือน
- ทำกำไรก่อนสนับสนุนไทยออนไลน์มาเก็ตภายหลัง
- เว็บไซต์สงวนสิทธิ์ในการรับหรือปฏิเสธการให้เป็น Sponsor ในทุกกรณีและอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือยุติได้ตลอดเวลา
ท่านสามารถดูรายละเอียดประกาศแบบ Sponsor ได้คร่าวๆ ได้โดยคลิกที่นี้
 
คุณสมบัติผู้สมัคร Sponsor
- เป็นผู้ที่มีประกาศใน ThaiOnlineMarket.com ไม่น้อยกว่า 1 เดือนหรือตามดุลพินิจของทีมงาน
- ประกาศไม่เคยได้รับการร้องเรียนหรือสร้างปัญหาหาในด้านต่างๆ
- เป็นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าและผู้ให้บริการรวมถึงบุคคลอื่นๆ
- ไม่เป็นสินค้าที่ผิดกฏหมายและสินค้าผิดลิขสิทธิ์รวมถึงสินค้าประเภทยา
- เป็นสินค้าที่เคยขายใน ThaiOnlineMarket.com และมีแนวโน้มในการขายที่ดี

ThaiOnlineMarket.com สงวนสิทธิ์ในการเลือกและระงับผู้ที่จะเป็น Sponsor เพื่อสร้างสังคมซื้อขายออนไลน์ที่ดีและสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
รวมถึงการใช้งานต่างๆ ยังอยู่บนเงื่อนไขการใช้บริการของเว็บ

สนใจเป็น Sponsor ติดต่อ ในวันจันทร์ถึงศุกร์ 9.00-18.00 น.

หรือแจ้งเรื่องอื่นที่นี้ กรณีเร่งด่วนโปรดแจ้งทางโทรศัพท์

 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © 2545 ไทยออนไลน์มาเก็ต. Mirror Site : www.ThaiOnlineMarket.net