ดูโฆษณาบาร์โค้ด TSC รุ่น TTP-244 Pro ระบบการพิมพ์ : โอนถ่ายความร้อนผ่านผ้าหมึก และ โอนถ่ายความร้อนโดยตรง ความละเอียดในการพิมพ์ : 203 จุดต่อนิ้ว หน่วยความจำ : Flash 4 MB DRAM 8 MB ความเร็วในการพิมพ์สูงสุด : 5 นิ้วต่อวินาที หน้ากว้างในการพิมพ์ : 4.25 นิ้ว ควใน ThaiOnlineMarket คลิก

บาร์โค้ด TSC รุ่น TTP-244 Pro ระบบการพิมพ์ : โอนถ่ายความร้อนผ่านผ้าหมึก และ โอนถ่ายความร้อนโดยตรง ความละเอียดในการพิมพ์ : 203 จุดต่อนิ้ว หน่วยความจำ : Flash 4 MB  DRAM 8 MB ความเร็วในการพิมพ์สูงสุด : 5 นิ้วต่อวินาที หน้ากว้างในการพิมพ์ : 4.25 นิ้ว คว

ดูโฆษณาบาร์โค้ด TSC รุ่น TTP-244 Pro ระบบการพิมพ์ : โอนถ่ายความร้อนผ่านผ้าหมึก และ โอนถ่ายความร้อนโดยตรง ความละเอียดในการพิมพ์ : 203 จุดต่อนิ้ว หน่วยความจำ : Flash 4 MB DRAM 8 MB ความเร็วในการพิมพ์สูงสุด : 5 นิ้วต่อวินาที หน้ากว้างในการพิมพ์ : 4.25 นิ้ว ควใน ThaiOnlineMarket คลิก