ปิดงบการเงินรายเดือน-รายปี และวางระบบบัญชี

หน้าแรก หรือดูสินค้า

รับทำบัญชี

วางระบบบัญชี

ปิดบัญร้านค้า

บัญชี
 
» »

ลงประกาศฟรี โฆษณาฟรี

Product Search
Custom Search

ปิดงบการเงินรายเดือน-รายปี และวางระบบบัญชีเป็นที่ต้องการชม : 603 สภาพ : 100 %
ราคา : -
Updated Product
รายละเอียดสินค้า :

? รับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท , ห้างหุ้นส่วน , คณะบุคคล และ ร้านค้า
? รับขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร และ จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มจาก สรรพากร
? ให้คำปรึกษาการวางระบบเอกสารและบัญชี
? ให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายบัญชี
? จัดทำบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ด้วยการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปที่สรรพากรยอมรับ โดยนักบัญชีที่มีประสบการณ์และมีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543
? รับปิดงบการเงินทุกประเภททุกกิจการ
? จัดทำสมุดบัญชี รายงานทางบัญชีต่าง ๆ ครบถ้วนตามที่กฎหมายบัญชีและสรรพากรกำหนด
? จัดทำและยื่นแบบภาษีเงินได้หัก ณ.ที่จ่าย ( ภ.ง.ด. 1 , 3, 53 , 54 )
? จัดทำและยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ( ภ.พ.30 , ภ.พ. 36 )
? จัดทำแบบฟอร์ม ส.บช.3 และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ( บ.อจ.5 ) พร้อมยื่นต่อกองบัญชีธุรกิจ
? จัดทำและยื่นรายงานสรุปเงินเดือนประจำปี ( ภ.ง.ด. 1 ก )
? จัดทำบัญชีและปิดงบการเงินกลางปี เพื่อจัดทำประมาณการภาษีเงินได้ นิติบุคคลประจำปี ( ภ.ง.ด. 51 )
? จัดทำงบการเงินประจำปี และรายละเอียดประกอบงบการเงินก่อนตรวจสอบ
? จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี ( ภ.ง.ด. 51 )
? จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี ( ภ.ง.ด. 50 )
? จัดทำและยื่นแบบภาษีธุรกิจเฉพาะ ( ภ.ธ 40 )
? จัดทำและยื่นแบบการนำส่งเงินสบทบประกันสังคม ( รายเดือน )
? จัดทำและยื่นแบการนำส่งเงินสบทบกองทุนทดแทนประจำปี
? ให้คำปรึกษาด้านบัญชีภาษีอากรและประกันสังคม
? บริการ รับ-ส่ง เอสกาบัญชีและนำส่งภาษีต่อกรรมสรรพากรข้อมูลผู้ประกาศหมายเลข 232549
เพื่อความสุข สงบ การนำข้อมูลใดๆ บนเว็บไปใช้เป็นไปตามข้อตกลงการใช้งาน
(เนื้อหาไม่มีการปรับปรุงหรือเลื่อนประกาศเป็นเวลา 3912 วัน รายการนี้อาจปิดการขายแล้ว)
ติดต่อ : จูน โทรศัพท์ : -
มือถือ : 089-1566-388 ประเภทโฆษณา : ขาย
จังหวัด : สมุทรปราการ
วันลงหรือแก้ไขประกาศล่าสุด : 9 เม.ย. 2552 เวลา : 16:47 นาฬิกา ผ่านมา 11 ปี IP : 118.175.88.190
วันเลื่อนประกาศล่าสุด : 13 พ.ค. 2552 เวลาเลื่อน : 16:00 นาฬิกา ผ่านมา 11 ปี
เพื่อง่าย รวดเร็ว และประหยัดเวลาติดต่อ เชื้อเชิญท่านแจ้งผู้ขายด้วยว่าพบโฆษณาอันเป็นที่ต้องการนี้จาก ThaiOnlineMarket.COM

ลงประกาศฟรี โฆษณาฟรี

ดูเพิ่มในหมวด

สินค้าธุรกิจบริการ

รับทำบัญชี

วางระบบบัญชี

ปิดบัญร้านค้า

Product Photo Zone

สินค้า 10 อันดับที่อาจเป็นที่ต้องการ
1. บริการรับทำบัญชี ยื่นงบ ปิดงบ จัดตั้งบริ...
2. รับปิดงบการเงิน ย้อนหลัง งบด่วน งบประจำป...
3. รับตรวจสอบงบการเงินห้างหุ้นส่วนทั่วประเท...
4. รับปรึกษากรณีหมายเรียก ปิดงบการเงินย้อนห...
5. ขายหุ้น bliss
6. รับปิดงบการเงิน บัญชีภาษี ทุกประเภท
7. รับทำบัญชี ปิดบัญชีย้อนหลัง สนใจติดต่อ...
8. รับทำบัญชี
9. รับลงประกาศโฆษณา เชิญประชุมผู้ถือหุ้น แล...
10. รับทำบัญชี และวางระบบบัญชี สอนการใช้งานแ...


Product Search
Custom Search
 
» »
       

บัญชี
ค้นหา

รับทำบัญชี

วางระบบบัญชี

ปิดบัญร้านค้า

ปิดงบการเงินรายเดือน-รายปี และวางระบบบัญชี