โปรแกรมสินทรัพย์ PDP - โปรแกรมบัญชี สินทรัพย์ โปรแกรม คำนวณ ...

หน้าแรก หรือดูสินค้า

ซอฟแวร์ระบบบัญชี

โปรแกรมสินทรัพย์

โปรแกรมบัญชีสินทรัพย์

โปรแกรมคำนวนบัญชี

โปรแกรมทรัพย์สินฟรี

บัญชี
 
» »

ลงประกาศฟรี โฆษณาฟรี

Product Search
Custom Search

โปรแกรมสินทรัพย์ PDP - โปรแกรมบัญชี สินทรัพย์ โปรแกรม คำนวณ ค่าเสื่อมเป็นที่ต้องการชม : 767 สภาพ : 100 %
ราคา : -
Updated Product
รายละเอียดสินค้า :


รายละเอียดโปรแกรมระบบสินทรัพย์ (Fixed Asset)

เป็นระบบที่ช่วยในการบริหารจัดการสินทรัพย์ที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งาน สามารถติดตามประวัติการใช้งานและตำแหน่งที่ตั้งของสินทรัยพ์แต่ละตัว

- รหัสทรัพย์สินสามารถแจกแจงได้เป็น Asset Group, Asset Sub-Group GL Transaction แยกตาม Asset Group และ ตาม Cost Center
- หน่วยงานที่รับผิดชอบทรัพย์สินสามารถบันทึกรายละเอียดตามสถานที่ตั้ง(Location) ,พนักงานที่ดูแลทรัพย์สิน
- กำหนดรหัสของทรัพย์สินหลัก (Parent Asset Code) ได้ และสามารถรายงานโดย Sort ตาม รหัสทรัพย์สินหลักได้
- กำหนดวิธีการคำนวณค่าเสื่อมราคาของแต่ละทรัพย์สิน มีให้เลือก 4 วิธี 1.Straight Line 2.Declining 3.Double Declining 4.None (สำหรับทรัพย์สินที่กฏหมายกำหนดไว้ว่าไม่ต้องคำนวณค่าเสื่อมราคา เช่น ที่ดิน เป็นต้น)
- บันทึกรายละเอียดต้นทุนของทรัพย์สินแต่ละตัว เช่น ราคาทรัพย์สิน, ค่าติดตั้ง, ค่าขนส่ง ,ค่าภาษี เป็นต้น
- สามารถบันทึกรายการซื้อย้อนหลังโดยให้ระบบคำนวณค่าเสื่อมราคาตั้งแต่วันที่ซื้อ บันทึกเป็นค่าเสื่อมราคาในงวดปัจจุบันได้
- บันทึกและเก็บประวัติการซ่อมแซมทั้งซ่อมเล็กซ่อมใหญ่
- บันทึกการโอนย้ายทรัพย์สินระหว่าง หน่วยงาน,สถานที่ตั้ง,ผู้ดูแล พร้อมรายงานตรวจสอบความถูกต้องก่อน Confirm
- บันทึกการขายทรัพย์สินหรือหยุดคำนวณค่าเสื่อม พร้อมรายงานเพื่อให้อนุมัติการตัดจำหน่าย
- รายงานทะเบียนทรัพย์สินพร้อมค่าเสื่อมราคา โดยแยกตามหน่วยงาน, โครงการ
- รายงานค่าเสื่อมราคา ประจำเดือนแบบสรุป สามารถแสดงทั้งยอดยกมา,รายการที่ตัดจำหน่วยในงวด,รายการที่ซื้อมาใหม่ในงวด และค่าเสื่อมของงวดปัจจุบัน
- มีรายงานวางแผนการจัดซื้อหรือตัดจำหน่ายล่วงหน้า 5 ปี (Planing Report)
- มีรายงานทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษีโรงเรือน (Property Tax)
- รายงานการตรวจนับทรัพย์สิน สามารถสั่งให้ Sort ตาม Location ก่อนได้ เนื่องจากทรัพย์สินบางตัวถูกคำนวณค่าเสื่อมราคาของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง แต่ตัวทรัพย์สินไม่ได้ตั้งอยู่ที่หน่วยงานนั้น
- รายงานทรัพย์สินที่เข้ามาระหว่าง งวด สามารถแยกเป็นทรัพย์สินที่เริ่มใช้งานแล้วหรืออยู่ระหว่างการติดตั้ง สามารถเลือกรายงานได้ทั้ง Monthly และ Yearly
- รายงานทรัพย์สินที่จำหน่ายไปหรือตัดบัญชีไประหว่างงวด สามารถเลือกรายงานได้ทั้ง Monthly และ Yearly

PDP ความคุ้มค่าที่สัมผัสได้

บริษัท : APAC SOFTWARE CO., LTD.
เว็บไซต์ http://www.apacsoftware.co.th
โทร : 02-6750110-4ข้อมูลผู้ประกาศหมายเลข 268909
เพื่อความสุข สงบ การนำข้อมูลใดๆ บนเว็บไปใช้เป็นไปตามข้อตกลงการใช้งาน
(เนื้อหาไม่มีการปรับปรุงหรือเลื่อนประกาศเป็นเวลา 3820 วัน รายการนี้อาจปิดการขายแล้ว)
ติดต่อ : ฝ่ายขาย โทรศัพท์ : 02-6750110-4
มือถือ : ประเภทโฆษณา : ขาย
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
วันลงหรือแก้ไขประกาศล่าสุด : 11 ส.ค. 2552 เวลา : 14:11 นาฬิกา ผ่านมา 11 ปี IP : 58.8.50.179
วันเลื่อนประกาศล่าสุด : 11 ส.ค. 2552 เวลาเลื่อน : 14:13 นาฬิกา ผ่านมา 11 ปี
วันลงทะเบียนครั้งแรก : 11 ส.ค. 2552
เพื่อง่าย รวดเร็ว และประหยัดเวลาติดต่อ เชื้อเชิญท่านแจ้งผู้ขายด้วยว่าพบโฆษณาอันเป็นที่ต้องการนี้จาก ThaiOnlineMarket.COM

ลงประกาศฟรี โฆษณาฟรี

ดูเพิ่มในหมวด

สินค้าธุรกิจบริการ

ซอฟแวร์ระบบบัญชี

โปรแกรมสินทรัพย์

โปรแกรมบัญชีสินทรัพย์

Product Photo Zone

สินค้า 10 อันดับที่อาจเป็นที่ต้องการ
1. บริการรับทำบัญชี ยื่นงบ ปิดงบ จัดตั้งบริ...
2. รับปิดงบการเงิน ย้อนหลัง งบด่วน งบประจำป...
3. รับตรวจสอบงบการเงินห้างหุ้นส่วนทั่วประเท...
4. รับปรึกษากรณีหมายเรียก ปิดงบการเงินย้อนห...
5. ขายหุ้น bliss
6. รับปิดงบการเงิน บัญชีภาษี ทุกประเภท
7. รับทำบัญชี ปิดบัญชีย้อนหลัง สนใจติดต่อ...
8. รับทำบัญชี
9. รับลงประกาศโฆษณา เชิญประชุมผู้ถือหุ้น แล...
10. รับทำบัญชี และวางระบบบัญชี สอนการใช้งานแ...


Product Search
Custom Search
 
» »
       

บัญชี
ค้นหา

ซอฟแวร์ระบบบัญชี

โปรแกรมสินทรัพย์

โปรแกรมบัญชีสินทรัพย์

โปรแกรมคำนวนบัญชี

โปรแกรมทรัพย์สินฟรี

โปรแกรมสินทรัพย์ PDP - โปรแกรมบัญชี สินทรัพย์ โปรแกรม คำนวณ ค่าเสื่อม