บริการรับทำบัญชี ยื่นงบ ปิดงบ จัดตั้งบริษัท ยื่นภาษี

หน้าแรก หรือดูสินค้า

บัญชี

ภาษี

ปิดงบ

บัญชี
 
» »

ลงประกาศฟรี โฆษณาฟรี

Product Search
Custom Search

บริการรับทำบัญชี ยื่นงบ ปิดงบ จัดตั้งบริษัท ยื่นภาษีเป็นที่ต้องการชม : 345 สภาพ : 100 %
ราคา : -
Special Product
รายละเอียดสินค้า :

บริการงานทำบัญชี 

- จัดทำบัญชีและปิดบัญชีด้วยโปรแกรมบัญชีที่กรมสรรพากรยอมรับล่าสุด และจัดทำสมุดบัญชี รวมทั้งรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนตามที่กฎหมายบัญชีและกรมสรรพากรกำหนด 

- จัดการเกี่ยวกับปัญหาบัญชี เคลียร์บัญชี และรับโอนงานจากสำนักงานบัญชีเดิม 

(ค่าบริการทำบัญชี พิจารณาจากประเภทและความซับซ้อนของกิจการ ปริมาณเอกสารของกิจการ และระยะเวลาที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงานเป็นสำคัญ เริ่มต้นเพียงเดือนละ 2,000 บาท 

บริการงานตรวจสอบบัญชี 

- บริการสอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) 

- บริการสอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีภาษีอากร (TA) 


บริการงานยื่นแบบและนำส่งภาษี 

- จัดทำรายงานภาษีซื้อและรายงานภาษีขายประจำเดือน กรอกแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.30, ภพ. 36 พร้อมนำส่งให้ทุกเดือน 

- จัดทำและกรอกแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 1, 1ก พร้อมนำส่งให้ทุกเดือน/ปี 

- จัดทำและกรอกแบบเงินสมทบประกันสังคม พร้อมนำส่งให้ทุกเดือน 

- จัดทำและกรอกแบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด 3, 53 พร้อมนำส่งให้ทุกเดือน 

- จัดทำและกรอกแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี (ภ.ง.ด.51) และภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นปี (ภ.ง.ด.50) พร้อมนำส่งให้ 

- จัดทำและยื่นแบบนำส่งงบการเงินต่อกระทรวงพาณิชย์ (สบช.3, บอจ.5) 

- รับปรึกษาและปิดงบการเงินย้อนหลัง 


(ค่าบริการยื่นแบบและนำส่งภาษี เริ่มต้นเดือนละ 2,000 บาท)ข้อมูลผู้ประกาศหมายเลข 328858
เพื่อความสุข สงบ การนำข้อมูลใดๆ บนเว็บไปใช้เป็นไปตามข้อตกลงการใช้งาน
ติดต่อ : นาย เอกภาพ ธนาสกุลเจริญ โทรศัพท์ : 026450002
มือถือ : 0891997949 หรือไลน์ ID:anuchet1157 ประเภทโฆษณา : บริการ
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
วันลงหรือแก้ไขประกาศล่าสุด : 23 พ.ค. 2562 เวลา : 1:40 นาฬิกา ผ่านมา 8 เดือน IP : 119.46.145.199
วันเลื่อนประกาศล่าสุด : 23 พ.ค. 2562 เวลาเลื่อน : 1:39 นาฬิกา ผ่านมา 8 เดือน
วันลงทะเบียนครั้งแรก : 16 ก.ย. 2556
เพื่อง่าย รวดเร็ว และประหยัดเวลาติดต่อ เชื้อเชิญท่านแจ้งผู้ขายด้วยว่าพบโฆษณาอันเป็นที่ต้องการนี้จาก ThaiOnlineMarket.COM

ลงประกาศฟรี โฆษณาฟรี

ดูเพิ่มในหมวด

สินค้าธุรกิจบริการ

บัญชี

ภาษี

ปิดงบ

Product Photo Zone

สินค้า 10 อันดับที่อาจเป็นที่ต้องการ
1. บริการรับทำบัญชี ยื่นงบ ปิดงบ จัดตั้งบริ...
2. รับปิดงบการเงิน ย้อนหลัง งบด่วน งบประจำป...
3. รับตรวจสอบงบการเงินห้างหุ้นส่วนทั่วประเท...
4. รับปรึกษากรณีหมายเรียก ปิดงบการเงินย้อนห...
5. ขายหุ้น bliss
6. รับปิดงบการเงิน บัญชีภาษี ทุกประเภท
7. รับทำบัญชี ปิดบัญชีย้อนหลัง สนใจติดต่อ...
8. รับทำบัญชี
9. รับลงประกาศโฆษณา เชิญประชุมผู้ถือหุ้น แล...
10. รับทำบัญชี และวางระบบบัญชี สอนการใช้งานแ...


Product Search
Custom Search
 
» »
       

บัญชี
ค้นหา

บัญชี

ภาษี

ปิดงบ

บริการรับทำบัญชี ยื่นงบ ปิดงบ จัดตั้งบริษัท ยื่นภาษี