***รับทำบัญชีชลบุรี (อำเภอเมือง พนัสนิคม บ้านบึง ศรีราชา พัท ...

หน้าแรก หรือดูสินค้า

รับทําบัญชี

จัดทำบัญชี

สอบบัญชี

คนทำบัญชีชลบุรี

รับทําบัญชีชลบุรี

บัญชี
 
» »

ลงประกาศฟรี โฆษณาฟรี

Product Search
Custom Search

***รับทำบัญชีชลบุรี (อำเภอเมือง พนัสนิคม บ้านบึง ศรีราชา พัทยา และเขตจังหวัดใกล้เคียง)***เป็นที่ต้องการชม : 223 สภาพ : 100 %
ราคา : -
Special Product
รายละเอียดสินค้า :

บริษัท พีไอ ที่ปรึกษาบัญชีธุรกิจ จำกัด
PI Business Accounting Consultant Co., Ltd.

***รับทำบัญชีในเขตจังหวัดชลบุรี (อำเภอเมือง พนัสนิคม บ้านบึง ศรีราชา พัทยา และเขตจังหวัดใกล้เคียง)***
เราคือผู้ให้บริการด้านบัญชี จดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทถูกต้องตามกฎหมาย บริหารงานโดยนักบัญชีมืออาชีพรคุณวุฒิปริญญาโทบัญชี และมีประสบการณ์โดยตรงทางวิชาชีพบัญชีในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่และบริษัทข้ามชาติ กว่า 15 ปี
บริการด้านต่าง ๆ ของสำนักงาน
1.บริการจดทะเบียนธุรกิจและอื่น ๆ

จดทะเบียนพาณิชย์ ร้านค้า จดจัดตั้งบริษัท ห้างหุ้นส่วน จดแก้ไขเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ
ขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษี จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ
จดทะเบียนเลิกนิติบุคคลชำระบัญชี
บริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วน ที่จดทะเบียนธุรกิจกับบริษัทฯ จะได้รับการดูแล และแนะนำต่าง ๆ เกี่ยวกับระบบบัญชีและเอกสารตั้งแต่เริ่มจัดตั้งจนสามารถประกอบการได้

2. บริการรับทำบัญชีและภาษี
จัดทำบัญชี มีสมุดรายวันและแยกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด
จัดทำรายงานภาษีซื้อ-ภาษีขาย
จัดทำและยื่นแบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ภงด 1, 3, 53)
จัดทำและยื่นแบบ ภพ.30
จัดทำและยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี และปลายปี (ภงด 50, ภงด 51)
ยื่นงบการเงินต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (สบช3)
ให้ปรึกษาแนะนำในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภงด 90/ ภงด 91/ ภงด 94)
การจัดทำบัญชีสำหรับกิจการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน (BOI)

สำนักงานจัดทำบัญชีด้วยซอฟแวร์บัญชีที่กรมสรรพากรรับรองและถูกต้องตามมาตรฐานบัญชี มีสมุดรายวัน และแยกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด เสร็จตรงตามกำหนดเวลา จัดเก็บเอกสารเป็นระเบียบเรียบร้อย

3. บริการวางระบบบัญชีและวางแผนภาษี

เป็นบริการให้คำแนะนำและปรึกษาในการทำบัญชี ออกแบบระบบบัญชีให้เข้ากับธุรกิจ

ให้คำปรึกษาแนะนำด้านบัญชี-ภาษี การควบคุมภายใน ระบบการเงินและงานด้านระบบบัญชีของกิจการ ทั้งกิจการขนาดเล็กและขนาดใหญ่
ให้คำแนะนำในการชำระภาษีอย่างประหยัดและถูกต้องตามกฎหมาย
ฝึกอบรมการใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป ประยุกต์ใช้ให้เข้ากับกิจการของกิจการ และเกิดประโยชน์สูงสุด
วิเคราะห์งบการเงินเพื่อประโยชน์ในการบริหารงานของบริษัท
ฝึกอบรมพนักงานบัญชี/สอนทำบัญชีสำหรับกิจการของท่าน
ตรวจสอบเอกสารบัญชี เพื่อสร้างความมั่นใจในการบันทึกบัญชีของกิจการ

4. บริการสอบบัญชี

นิติบุคคลตามกฎหมายทุกแห่งมีหน้าที่ต้องทำบัญชีและให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเซ็นรับรองงบการเงิน เพื่อส่งหน่วยงานของราชการ
เรามีบริการสอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทีมงานผู้สอบบัญชีของเรามีความเชี่ยวชาญด้านสอบบัญชีโดยตรง และมีประสบการณ์ทำงานกับบริษัทสอบบัญชี Big Four

ติดต่อสอบถามได้ที่ บริษัท พีไอ ที่ปรึกษาบัญชีธุรกิจ จำกัด 207/63 หมู่ 3 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี
เบอร์โทร 038-455215 หรือ 081-4678830 คุณพิมพ์ชนาหรือคุณอิษยา
E-mail : pibachonburi@gmail.com

http://maps.google.co.th/maps/place' cid=17319749055808287963& q=%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%8A%E0%B8%A5%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5& hl=th& cd=4& ei=tGC9S7jjBYKGkQWF8pCeDA& sll=13.118519,101.061171& sspn=0.520433,0.458899& ie=UTF8& ll=13.738051,100.625153& spn=0,0& z=10& iwloc=Dข้อมูลผู้ประกาศหมายเลข 335160
เพื่อความสุข สงบ การนำข้อมูลใดๆ บนเว็บไปใช้เป็นไปตามข้อตกลงการใช้งาน
(เนื้อหาไม่มีการปรับปรุงหรือเลื่อนประกาศเป็นเวลา 2806 วัน รายการนี้อาจปิดการขายแล้ว)
ติดต่อ : อิษยา โทรศัพท์ : 038455215
มือถือ : 0814678830 (HUTCH) ประเภทโฆษณา : บริการ
จังหวัด : ชลบุรี
วันลงหรือแก้ไขประกาศล่าสุด : 8 เม.ย. 2553 เวลา : 12:00 นาฬิกา ผ่านมา 10 ปี IP : 125.27.59.65
วันเลื่อนประกาศล่าสุด : 17 ก.พ. 2555 เวลาเลื่อน : 8:51 นาฬิกา ผ่านมา 8 ปี
วันลงทะเบียนครั้งแรก : 7 เม.ย. 2553
เพื่อง่าย รวดเร็ว และประหยัดเวลาติดต่อ เชื้อเชิญท่านแจ้งผู้ขายด้วยว่าพบโฆษณาอันเป็นที่ต้องการนี้จาก ThaiOnlineMarket.COM

ลงประกาศฟรี โฆษณาฟรี

ดูเพิ่มในหมวด

สมัครงาน

รับทําบัญชี

จัดทำบัญชี

สอบบัญชี

Product Photo Zone

สินค้า 10 อันดับที่อาจเป็นที่ต้องการ
1. รับปิดงบห้างหุ้นส่วนเริ่มต้นเพียง 6 000 ...
2. รับสอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตโดยตรง...
3. ฟิวเจอร์การบัญชี(รังสิต) รับทำบัญชีในราค...
4. รับลงประกาศเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ในหนังสื...
5. รับจ้างทำบัญชี ทำภาษี ยื่นภาษี ราคาเริ่ม...
6. รับทำบัญชีและให้คำปรึกษา
7. รับทำบัญชี *ASIAN PROF ACC / เอเชี่ยน โป...
8. หมายเรียกไม่นำส่งงบการเงิน รับปิดงบการเง...
9. รับปิดงบหจก.ราคาถูก เริ่มต้น 5 000 บาทโท...
10. ปิดงบราคาถูก ทำบัญชีราคาถูก


Product Search
Custom Search
 
» »
       

บัญชี
ค้นหา

รับทําบัญชี

จัดทำบัญชี

สอบบัญชี

คนทำบัญชีชลบุรี

รับทําบัญชีชลบุรี

***รับทำบัญชีชลบุรี (อำเภอเมือง พนัสนิคม บ้านบึง ศรีราชา พัทยา และเขตจ ...