รับทำบัญชีราคาถูก ตรวจสอบบัญชี รับเอกสารถึงที่

หน้าแรก หรือดูสินค้า

ตรวจสอบบัญชี

ราคาถูก

รับทําบัญชีราคาถูก

ตรวจสอบบัญชีราคาถูก

รับทำบัญชีตรวจบัญชี

บัญชี
 
» »

ลงประกาศฟรี โฆษณาฟรี

Product Search
Custom Search

รับทำบัญชีราคาถูก ตรวจสอบบัญชี รับเอกสารถึงที่เป็นที่ต้องการชม : 195 สภาพ : 100 %
ราคา : -
Special Product
รายละเอียดสินค้า :

1. รับทำบัญชี
จัดทำบัญชีโดยโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปที่กรมสรรพากรยอมรับ
จัดทำสมุดบัญชี รายงานทางบัญชีต่างๆ ตามที่กฎหมาย และ สรรพากรกำหนด
จัดทำรายงาน ภาษีซื้อ & ndash ภาษีขาย พร้อมยื่นแบบ ภพ.30
คำนวณและยื่นแบบภาษีรายเดือน ภงด.1,ภงด.3,ภงด.53 และ ประกันสังคม
จัดทำเอกสารสมุดบัญชีแต่ละประเภท รวมถึงบัญชีแยกประเภท และ งบการเงิน
ปิดบัญชีรายเดือน และ รายปี
คำนวณและยื่นแบบ ภงด.51 และ ภงด. 50 ทุกรอบหกเดือน และสิ้นปี

2. รับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท เพิ่มทุน ลดทุน ควบบริษัท และ รับจดเลิกกิจการทุกประเภท
รับจดทะเบียนบริษัท และ หนังสือบริคณห์สนธิ
รับจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วน
รับจดทะเบียนคณะบุคคล
รับจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
รับขึ้นทะเบียนประกันสังคม
รับจดทะเบียน เพิ่มทุน ลดทุน ควบบริษัท เปลี่ยนแปลงกรรมการ และสถานที่ตั้งสำนักงาน

3. รับตรวจสอบบัญชี และ รับรองงบการเงินโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ตรวจสอบบัญชีด้วยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอข้อสังเกตและให้คำปรึกษาแนวปฏิบัติที่ถูกต้องในการจัดทำบัญชี
จัดทำภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ภงด.51) และภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี (ภงด.50)
จัดทำงบการเงินซึ่งรวมหมายเหตุประกอบงบการเงิน และ เอกสารประกอบการยื่นต่อกระทรวงพาณิชย์ และ กรมสรรพากร

4. รับจัดทำรายการสินค้าเหลือและวัตถุดิบคงเหลือสิ้นปี
5. รับเป็นตัวแทนในการให้คำชี้แจงแก่กรมสรรพากร
6. รับแปลเอกสาร ภาษาอังกฤษ เป็น ภาษาไทย
7. รับเป็นที่ปรึกษาในการวางแผนระบบบัญชี และ วางแผนภาษีอากรข้อมูลผู้ประกาศหมายเลข 338046
เพื่อความสุข สงบ การนำข้อมูลใดๆ บนเว็บไปใช้เป็นไปตามข้อตกลงการใช้งาน
(เนื้อหาไม่มีการปรับปรุงหรือเลื่อนประกาศเป็นเวลา 1931 วัน รายการนี้อาจปิดการขายแล้ว)
ติดต่อ : คุณก้อย โทรศัพท์ : 02 9429969
มือถือ : 086 6078805 ประเภทโฆษณา : รับจ้าง
เว็บไซต์ : http://proaccounting.biz
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
วันลงหรือแก้ไขประกาศล่าสุด : 11 ก.ค. 2557 เวลา : 13:52 นาฬิกา ผ่านมา 5 ปี IP : 27.55.164.84
วันเลื่อนประกาศล่าสุด : 6 ต.ค. 2555 เวลาเลื่อน : 15:12 นาฬิกา ผ่านมา 7 ปี
วันลงทะเบียนครั้งแรก : 21 เม.ย. 2553
เพื่อง่าย รวดเร็ว และประหยัดเวลาติดต่อ เชื้อเชิญท่านแจ้งผู้ขายด้วยว่าพบโฆษณาอันเป็นที่ต้องการนี้จาก ThaiOnlineMarket.COM

ลงประกาศฟรี โฆษณาฟรี

ดูเพิ่มในหมวด

สมัครงาน

ตรวจสอบบัญชี

ราคาถูก

รับทําบัญชีราคาถูก

Product Photo Zone
ภาพพิเศษ ตรวจสอบบัญชี
รับทำบัญชีราคาถูก ตรวจสอบบัญชี รับเอกสารถึงที่ ภาพพิเศษ 1

สินค้า 10 อันดับที่อาจเป็นที่ต้องการ
1. รับปิดงบห้างหุ้นส่วนเริ่มต้นเพียง 6 000 ...
2. รับสอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตโดยตรง...
3. ฟิวเจอร์การบัญชี(รังสิต) รับทำบัญชีในราค...
4. รับลงประกาศเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ในหนังสื...
5. รับจ้างทำบัญชี ทำภาษี ยื่นภาษี ราคาเริ่ม...
6. รับทำบัญชีและให้คำปรึกษา
7. รับทำบัญชี *ASIAN PROF ACC / เอเชี่ยน โป...
8. หมายเรียกไม่นำส่งงบการเงิน รับปิดงบการเง...
9. รับปิดงบหจก.ราคาถูก เริ่มต้น 5 000 บาทโท...
10. ปิดงบราคาถูก ทำบัญชีราคาถูก


Product Search
Custom Search
 
» »
       

บัญชี
ค้นหา

ตรวจสอบบัญชี

ราคาถูก

รับทําบัญชีราคาถูก

ตรวจสอบบัญชีราคาถูก

รับทำบัญชีตรวจบัญชี

รับทำบัญชีราคาถูก ตรวจสอบบัญชี รับเอกสารถึงที่