รับทำบัญชีบริษัท รับทำบัญชีห้างหุ้นส่วนจำกัด รับทำบัญชีคณะ ...

หน้าแรก หรือดูสินค้า

สำนักงานบัญชี

รับทำบัญชีราคาถูก

บริการยื่นภาษี

รูปภาพห้างหุ้นส่วนจำกัด

บัญชี
 
» »

ลงประกาศฟรี โฆษณาฟรี

Product Search
Custom Search

รับทำบัญชีบริษัท รับทำบัญชีห้างหุ้นส่วนจำกัด รับทำบัญชีคณะบุคคล ฯเป็นที่ต้องการชม : 15 สภาพ : 100 %
ราคา : -
Updated Product
รายละเอียดสินค้า :

รับทำบัญชีบริษัท, รับทำบัญชีห้างหุ้นส่วนจำกัด, รับทำบัญชีคณะบุคคล,
รับทำบัญชีร้านค้า ,รับทำบัญชีบุคคลธรรมดา ราคาถูก

การบริการ (Service)
- บริการจดทะเบียนบริษัท/ห้างหุ้นส่วน
- บริการขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ขึ้นทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
- บริการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงแก้ไขและเพิ่มวัตถุประสงค์
- บริการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่อยู่จดทะเบียนเพิ่มทุน ลดทุน เปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
- บริการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
- บริการรับจดทะเบียนคณะบุคคล จดทะเบียนพาณิชย์
- ขอหนังสือรับรอง รวมทั้งคัดลอกเอกสารต่าง ๆ
- จดเลิกกิจการและชำระบัญชี
- บริการด้านบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป (Express Accounting
- บริการจัดทำรายงาน/ยื่นภาษีที่เกี่ยวข้อง
- จัดทำและยื่นแบบภาษีธุรกิจประจำเดือน ได้แก่ ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.30) ภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภธ.40)
- ทำบัญชีจัดทำและยื่นแบบภาษีเงินได้เงินเดือนและค่าแรง หัก ณ ที่จ่าย (ภงด.1)
- ทำบัญชีจัดทำและยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หัก ณ ที่จ่าย (ภงด.3)
- ทำบัญชีจัดทำและยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคล หัก ณ ที่จ่าย (ภงด.53)
- จัดทำรายงานภาษีครึ่งปี ภ.ง.ด.51
- จัดทำรายงานภาษีประจำปี ภ.ง.ด.50
- รับทำบัญชีจัดทำและยื่นแบบนำส่งงบการเงินต่อกระทรวงพาณิชย์ (สบช.3)
- รับทำบัญชีจัดทำและยื่นแบบภาษีเงินได้เงินเดือนและค่าแรงสรุปทั้งปี (ภงด.1ก)
- รับทำบัญชีจัดทำและยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเงินเดือนทั้งปี (ภงด.91) (ภงด.90) (ภงด.94)
- ดำเนินการแก้ปัญหาบัญชีและให้คำปรึกษาภาษี
- จัดการเกี่ยวกับปัญหาบัญชี เคลียร์บัญชี
- บริการขึ้นทะเบียนประกันสังคม ยื่นแบบเงินสมทบรายเดือน

ให้ คำปรึกษาด้านบัญชี ? ภาษี ? วางแผนภาษี ติดต่อเจรจากับเจ้าหน้าที่สรรพากร
กรณีมีหนังสือเชิญพบจากกรมสรรพากร (อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามความเหมาะสม)


หลักเกณฑ์ซึ่งเรานำมาพิจารณาในการคิดค่าบริการ
1. ปริมาณเอกสาร
2. รายละเอียดของบัญชีต่าง ๆ ก่อนใช้บริการ
3. ประเภทและความซับซ้อนของกิจการ
4. ภาระในการรับ-ส่งเอกสาร
5. การควบคุมภายในของกิจการ
6. ความรับผิดชอบในการจัดทำบัญชี


สนใตติดต่อได้ตลอดเวลาที่เบอร์ 089-965-6554 คุณสายชล

รับทำเฉพาะในเขตกรุงเทพและปริมณฑล เท่านั้นข้อมูลผู้ประกาศหมายเลข 402003
เพื่อความสุข สงบ การนำข้อมูลใดๆ บนเว็บไปใช้เป็นไปตามข้อตกลงการใช้งาน
(เนื้อหาไม่มีการปรับปรุงหรือเลื่อนประกาศเป็นเวลา 3045 วัน รายการนี้อาจปิดการขายแล้ว)
ติดต่อ : คุณสายชล โทรศัพท์ : 0899656554
มือถือ : 0899656554 (AIS) ประเภทโฆษณา : รับจ้าง
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
วันลงหรือแก้ไขประกาศล่าสุด : 23 ม.ค. 2554 เวลา : 22:55 นาฬิกา ผ่านมา 9 ปี IP : 183.89.42.207
วันเลื่อนประกาศล่าสุด : 19 มิ.ย. 2554 เวลาเลื่อน : 11:41 นาฬิกา ผ่านมา 8 ปี
วันลงทะเบียนครั้งแรก : 19 มิ.ย. 2554
เพื่อง่าย รวดเร็ว และประหยัดเวลาติดต่อ เชื้อเชิญท่านแจ้งผู้ขายด้วยว่าพบโฆษณาอันเป็นที่ต้องการนี้จาก ThaiOnlineMarket.COM

ลงประกาศฟรี โฆษณาฟรี

ดูเพิ่มในหมวด

สมัครงาน

สำนักงานบัญชี

รับทำบัญชีราคาถูก

บริการยื่นภาษี

Product Photo Zone

สินค้า 10 อันดับที่อาจเป็นที่ต้องการ
1. รับปิดงบห้างหุ้นส่วนเริ่มต้นเพียง 6 000 ...
2. รับสอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตโดยตรง...
3. ฟิวเจอร์การบัญชี(รังสิต) รับทำบัญชีในราค...
4. รับลงประกาศเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ในหนังสื...
5. รับจ้างทำบัญชี ทำภาษี ยื่นภาษี ราคาเริ่ม...
6. รับทำบัญชีและให้คำปรึกษา
7. รับทำบัญชี *ASIAN PROF ACC / เอเชี่ยน โป...
8. หมายเรียกไม่นำส่งงบการเงิน รับปิดงบการเง...
9. รับปิดงบหจก.ราคาถูก เริ่มต้น 5 000 บาทโท...
10. ปิดงบราคาถูก ทำบัญชีราคาถูก


Product Search
Custom Search
 
» »
       

บัญชี
ค้นหา

สำนักงานบัญชี

รับทำบัญชีราคาถูก

บริการยื่นภาษี

รูปภาพห้างหุ้นส่วนจำกัด

รับทำบัญชีบริษัท รับทำบัญชีห้างหุ้นส่วนจำกัด รับทำบัญชีคณะบุคคล ฯ