รับทำบัญชี และให้คำปรึกษา

หน้าแรก หรือดูสินค้า

ลงประกาศทำบัญชี

สรรพากร

บัญชี
 
» »

ลงประกาศฟรี โฆษณาฟรี

Product Search
Custom Search

รับทำบัญชี และให้คำปรึกษาเป็นที่ต้องการชม : 37 สภาพ : 100 %
ราคา : -
Updated Product
รายละเอียดสินค้า :

บริการรับทำบัญชี ภาษี ครบวงจร โดยทีมนักบัญชีมืออาชีพ ให้คำแนะนำ และปรึกษาในการทำบัญชี จัดทำบัญชีด้วยความถูกต้อง โปรงใส สามารถตรวจสอบได้
การบริการครบวงจร เช่น
จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัด,ห้างหุ้นส่วนจำกัด,จัดตั้งคณะบุคคล
จดเลิกกิจการและชำระบัญชี
จดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลง
จดทะเบียนเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม
แจ้งการเปลี่ยนแปลงภาษีต่าง ๆ ขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
ขอหนังสือรับรองบริษัท รวมทั้งคัดลอกเอกสารต่าง ๆ
ขึ้นทะเบียนกองทุนเงินทดแทนและประกันสังคม
*** ขอราคาพิเศษสำหรับ *** กิจการที่ยังไม่ได้ประกอบการ หรือมีรายการต่อปีน้อย
ติดต่อ สุวพัชร (เก๋) 083-772-4516
ทำบัญชี,ยื่นภาษี
?ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีตามที่ กฎหมายกำหนด
?ให้คำปรึกษาและแนะนำทางด้านบัญชี ภาษีและการจัดเก็บเอกสารที่จำเป็นในการบันทึกบัญชี
?จัดทำสมุดบัญชีทุกเล่ม และรายงานทางบัญชีต่าง ๆ ให้ครบถ้วนตามกฎหมายบัญชีและกรมสรรพากรกำหนด
?บันทึกบัญชีด้วยระบบโปรแกรมบัญชีที่กรมสรรพากรยอมรับ
?คำนวณ และจัดเตรียมแบบภาษีที่ต้องการยื่นในแต่ละเดือนได้แก่ ภ.ง.ด.1,ภ.ง.ด.3,ภ.ง.ด.53 และภ.พ.30 รายงานภาษีซื้อ,รายงานภาษีขาย,พร้อมบริการนำส่งกรมสรรพากร
?จัดทำและยื่นแบบนำส่งเงินสบทบประกันสังคม พร้อมนำส่งรายเดือน
?จัดทำและยื่นแบบประมาณการภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ภ.ง.ด.51)พร้อมนำส่งกรมสรรพากร
?จัดทำงบการเงินและยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลปลายปี (ภ.ง.ด.50) พร้อมนำส่งกรมสรรพากรและกรมพัฒนาธุรกิจ กระทรวงพาณิชย์
?เข้าพบและให้คำชี้แจง กรณีกรมสรรพากรต้องการข้อมูลเพิ่มเติมทางบัญชีและภาษีอากร
?จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้มาตรฐาน ในราคายุติธรรม
อัตราค่าบริการ
?เริ่มต้นที่ 1,500 บาท/เดือนทั้งนี้พิจารณาจากปริมาณงานและประเภทธุรกิจ ในราคาที่ยุติธรรมข้อมูลผู้ประกาศหมายเลข 429157
เพื่อความสุข สงบ การนำข้อมูลใดๆ บนเว็บไปใช้เป็นไปตามข้อตกลงการใช้งาน
(เนื้อหาไม่มีการปรับปรุงหรือเลื่อนประกาศเป็นเวลา 3148 วัน รายการนี้อาจปิดการขายแล้ว)
ติดต่อ : สุวพัชร มานิตยกุล  
มือถือ : 0837724516 ประเภทโฆษณา : บริการ
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
วันลงหรือแก้ไขประกาศล่าสุด : 14 มิ.ย. 2554 เวลา : 9:41 นาฬิกา ผ่านมา 9 ปี IP : 125.24.173.76
วันเลื่อนประกาศล่าสุด : 14 มิ.ย. 2554 เวลาเลื่อน : 9:53 นาฬิกา ผ่านมา 9 ปี
วันลงทะเบียนครั้งแรก : 14 มิ.ย. 2554
เพื่อง่าย รวดเร็ว และประหยัดเวลาติดต่อ เชื้อเชิญท่านแจ้งผู้ขายด้วยว่าพบโฆษณาอันเป็นที่ต้องการนี้จาก ThaiOnlineMarket.COM

ลงประกาศฟรี โฆษณาฟรี

ดูเพิ่มในหมวด

สินค้าธุรกิจบริการ

ลงประกาศทำบัญชี

สรรพากร

Product Photo Zone

สินค้า 10 อันดับที่อาจเป็นที่ต้องการ
1. บริการรับทำบัญชี ยื่นงบ ปิดงบ จัดตั้งบริ...
2. รับปิดงบการเงิน ย้อนหลัง งบด่วน งบประจำป...
3. รับตรวจสอบงบการเงินห้างหุ้นส่วนทั่วประเท...
4. รับปรึกษากรณีหมายเรียก ปิดงบการเงินย้อนห...
5. ขายหุ้น bliss
6. รับปิดงบการเงิน บัญชีภาษี ทุกประเภท
7. รับทำบัญชี ปิดบัญชีย้อนหลัง สนใจติดต่อ...
8. รับทำบัญชี
9. รับลงประกาศโฆษณา เชิญประชุมผู้ถือหุ้น แล...
10. รับทำบัญชี และวางระบบบัญชี สอนการใช้งานแ...


Product Search
Custom Search
 
» »
       

บัญชี
ค้นหา

ลงประกาศทำบัญชี

สรรพากร

รับทำบัญชี และให้คำปรึกษา