รับทำบัญชี ปิดบัญชีย้อนหลัง สนใจติดต่อ 092-505 5151

หน้าแรก หรือดูสินค้า

บัญชี

ปิดบัญชีย้อนหลัง

บริการ

ทำสมุดย้อนหลังบัญชี

บัญชี
 
» »
Product Search
Custom Search

รับทำบัญชี ปิดบัญชีย้อนหลัง สนใจติดต่อ 092-505 5151เป็นที่ต้องการชม : 77 สภาพ : 100 %
ราคา : -
Updated Product
รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดงาน:
รับทำบัญชี ยื่นภาษี ตรวจสอบบัญชี จดทะเบียนบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด และให้คำปรึกษาด้านบัญชี ภาษี

1) รับทำบัญชี และยื่นแบบประจำเดือน
1.1) แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่ายเงินได้พนักงาน (ภ.ง.ด.1)
1.2) แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่ายบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล ( ภ.ง.ด.3 , ภ.ง.ด.53)
1.3) แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30)
1.4) แบบแสดงรายการภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภ.ธ.40)
1.5) รายงานภาษีซื้อ และรายงานภาษีขายประจำเดือน
1.6) เงินสมทบประกันสังคมประจำเดือน

2) รับทำบัญชี และยื่นแบบประจำปี
2.1) จัดทำประมาณการภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี พร้อมจัดทำแบบแสดงภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ภ.ง.ด.51)
2.2) แบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี (ภ.ง.ด. 50)
2.3) จัดเตรียมรายละเอียดประกอบการยื่นงบการเงินประจำปี เช่น แบบนำส่งงบการเงิน (สบ.ช.3) สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5)
2.4) แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายสำหรับเงินได้มาตรา 40 (1) (2)(ภ.ง.ด.1ก)
2.5) แบบยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี ภ.ง.ด. 90, ภ.ง.ด. 91,ภ.ง.ด. 94

3) ปิดบัญชี
3.1) บันทึกรายการค้าประจำเดือน, สมุดบัญชีซื้อ - ขาย, สมุดบัญชีรับเงิน - จ่ายเงิน, สมุดบัญชีจ่ายเงินสดย่อย, สมุดรายวันทั่วไป และบัญชีแยกประเภท
3.2) จัดทำงบทดลอง และงบการเงิน
3.3) จัดทำรายละเอียดประกอบบัญชีที่สำคัญ เช่น รายละเอียดลูกหนี้ &ndash เจ้าหนี้ เป็นต้น
3.4) ลงทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชี

** เบอร์มือถือ ถ้ามีข้อความ "ยังไม่เปิดใช้บริการ" กรุณาโทรติดต่ออีกครั้งนะค่ะ ปัญหาการติดต่อสือสาร

 ข้อมูลผู้ประกาศหมายเลข 490625
เพื่อความสุข สงบ การนำข้อมูลใดๆ บนเว็บไปใช้เป็นไปตามข้อตกลงการใช้งาน
หมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ลงทะเบียนประกาศผ่านระบบ 1900-222-305 : 082997XXX
(เนื้อหาไม่มีการปรับปรุงหรือเลื่อนประกาศเป็นเวลา 1279 วัน รายการนี้อาจปิดการขายแล้ว)
ติดต่อ : พิม โทรศัพท์ : 02-914 1877
มือถือ : 092-505 5151 ประเภทโฆษณา : บริการ
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
วันลงหรือแก้ไขประกาศล่าสุด : 14 มิ.ย. 2558 เวลา : 11:43 นาฬิกา ผ่านมา 4 ปี IP : 171.96.185.229
วันเลื่อนประกาศล่าสุด : 26 มิ.ย. 2557 เวลาเลื่อน : 16:43 นาฬิกา ผ่านมา 5 ปี
วันลงทะเบียนครั้งแรก : 26 มิ.ย. 2557
เพื่อง่าย รวดเร็ว และประหยัดเวลาติดต่อ เชื้อเชิญท่านแจ้งผู้ขายด้วยว่าพบโฆษณาอันเป็นที่ต้องการนี้จาก ThaiOnlineMarket.COM
ดูเพิ่มในหมวด

สินค้าธุรกิจบริการ

บัญชี

ปิดบัญชีย้อนหลัง

บริการ

Product Photo Zone
ภาพประกอบสินค้า