รับทำบัญชี ปิดบัญชีย้อนหลัง สนใจติดต่อ 092-505 5151

หน้าแรก หรือดูสินค้า

บัญชี

ปิดบัญชีย้อนหลัง

บริการ

ทำสมุดย้อนหลังบัญชี

บัญชี
 
» »

ลงประกาศฟรี โฆษณาฟรี

Product Search
Custom Search

รับทำบัญชี ปิดบัญชีย้อนหลัง สนใจติดต่อ 092-505 5151เป็นที่ต้องการชม : 77 สภาพ : 100 %
ราคา : -
Updated Product
รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดงาน:
รับทำบัญชี ยื่นภาษี ตรวจสอบบัญชี จดทะเบียนบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด และให้คำปรึกษาด้านบัญชี ภาษี

1) รับทำบัญชี และยื่นแบบประจำเดือน
1.1) แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่ายเงินได้พนักงาน (ภ.ง.ด.1)
1.2) แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่ายบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล ( ภ.ง.ด.3 , ภ.ง.ด.53)
1.3) แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30)
1.4) แบบแสดงรายการภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภ.ธ.40)
1.5) รายงานภาษีซื้อ และรายงานภาษีขายประจำเดือน
1.6) เงินสมทบประกันสังคมประจำเดือน

2) รับทำบัญชี และยื่นแบบประจำปี
2.1) จัดทำประมาณการภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี พร้อมจัดทำแบบแสดงภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ภ.ง.ด.51)
2.2) แบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี (ภ.ง.ด. 50)
2.3) จัดเตรียมรายละเอียดประกอบการยื่นงบการเงินประจำปี เช่น แบบนำส่งงบการเงิน (สบ.ช.3) สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5)
2.4) แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายสำหรับเงินได้มาตรา 40 (1) (2)(ภ.ง.ด.1ก)
2.5) แบบยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี ภ.ง.ด. 90, ภ.ง.ด. 91,ภ.ง.ด. 94

3) ปิดบัญชี
3.1) บันทึกรายการค้าประจำเดือน, สมุดบัญชีซื้อ - ขาย, สมุดบัญชีรับเงิน - จ่ายเงิน, สมุดบัญชีจ่ายเงินสดย่อย, สมุดรายวันทั่วไป และบัญชีแยกประเภท
3.2) จัดทำงบทดลอง และงบการเงิน
3.3) จัดทำรายละเอียดประกอบบัญชีที่สำคัญ เช่น รายละเอียดลูกหนี้ &ndash เจ้าหนี้ เป็นต้น
3.4) ลงทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชี

** เบอร์มือถือ ถ้ามีข้อความ "ยังไม่เปิดใช้บริการ" กรุณาโทรติดต่ออีกครั้งนะค่ะ ปัญหาการติดต่อสือสาร

 ข้อมูลผู้ประกาศหมายเลข 490625
เพื่อความสุข สงบ การนำข้อมูลใดๆ บนเว็บไปใช้เป็นไปตามข้อตกลงการใช้งาน
(เนื้อหาไม่มีการปรับปรุงหรือเลื่อนประกาศเป็นเวลา 1690 วัน รายการนี้อาจปิดการขายแล้ว)
ติดต่อ : พิม โทรศัพท์ : 02-914 1877
มือถือ : 092-505 5151 ประเภทโฆษณา : บริการ
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
วันลงหรือแก้ไขประกาศล่าสุด : 14 มิ.ย. 2558 เวลา : 11:43 นาฬิกา ผ่านมา 5 ปี IP : 171.96.185.229
วันเลื่อนประกาศล่าสุด : 26 มิ.ย. 2557 เวลาเลื่อน : 16:43 นาฬิกา ผ่านมา 6 ปี
วันลงทะเบียนครั้งแรก : 26 มิ.ย. 2557
เพื่อง่าย รวดเร็ว และประหยัดเวลาติดต่อ เชื้อเชิญท่านแจ้งผู้ขายด้วยว่าพบโฆษณาอันเป็นที่ต้องการนี้จาก ThaiOnlineMarket.COM

ลงประกาศฟรี โฆษณาฟรี

ดูเพิ่มในหมวด

สินค้าธุรกิจบริการ

บัญชี

ปิดบัญชีย้อนหลัง

บริการ

Product Photo Zone
ภาพประกอบสินค้า
รับทำบัญชี ปิดบัญชีย้อนหลัง   สนใจติดต่อ 092-505 5151
คลิกเพื่อเล่นภาพขยาย

สินค้า 10 อันดับที่อาจเป็นที่ต้องการ
1. บริการรับทำบัญชี ยื่นงบ ปิดงบ จัดตั้งบริ...
2. รับปิดงบการเงิน ย้อนหลัง งบด่วน งบประจำป...
3. รับตรวจสอบงบการเงินห้างหุ้นส่วนทั่วประเท...
4. รับปรึกษากรณีหมายเรียก ปิดงบการเงินย้อนห...
5. ขายหุ้น bliss
6. รับปิดงบการเงิน บัญชีภาษี ทุกประเภท
7. รับทำบัญชี ปิดบัญชีย้อนหลัง สนใจติดต่อ...
8. รับทำบัญชี
9. รับลงประกาศโฆษณา เชิญประชุมผู้ถือหุ้น แล...
10. รับทำบัญชี และวางระบบบัญชี สอนการใช้งานแ...


Product Search
Custom Search
 
» »
       

บัญชี
ค้นหา

บัญชี

ปิดบัญชีย้อนหลัง

บริการ

ทำสมุดย้อนหลังบัญชี

รับทำบัญชี ปิดบัญชีย้อนหลัง สนใจติดต่อ 092-505 5151