ปุ๋ย
ปุ๋ย ปุ๋ย

กลับหน้าแรก

กีฬา ท่องเที่ยว

ของเด็กเล่น เครื่องเกมส์

คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุค

เครื่องใช้ไฟฟ้า

อสังหาริมทรัพย์ ที่ดิน

อุปกรณ์สื่อสาร มือถือ

พาหนะ รถยนต์

อุปกรณ์ถ่ายภาพ กล้อง

ของสะสม

เสื้อผ้า แฟชั่น

สัตว์เลี้ยง เกษตรกรรม

หนังสือ เครื่องเขียน

อาหาร

เครื่องจักร อุปกรณ์ช่าง

ธุรกิจบริการ

สมัครงาน

ดอกไม้

ต้นไม้

นก

บริการ

ปลา

ปุ๋ย

แมว

สัตว์เลื้อยคลาน

สัตว์อื่นๆ

หนู

หมา สุนัข

อุปกรณ์ทำสวน

อุปกรณ์เลี้ยงสั

สัตว์เลี้ยงอื่น

ผ้า สิ่งทอ

สินค้าลดโลกร้อน

ฟาร์ม

กล้วยไม้

ปลาสวยงาม

 
 
» »
 
 
Custom Search
 
 

ขายปุ๋ยอินทรีย์
ชนิดเม็ดราคาย่อ
มเยาว์ ตราสามเก
ลอ(จากผู้ผลิตโด
...

 

ปรับปรุงดิน แร่
โดโลไมท์ โดโลไม
ท์ จำหน่ายโดโลไ
มท์ ขายโดโลไมท
...

 

จำหน่ายแกลบดำ ข
ุยมะพร้าว กาบมะ
พร้าวสับราคาส่ง
ราชบุรี
...
ราคา 20

 

จำหน่าย จักรรีด
ยาง จักรนวดยาง
...

 

ลูกกลิ้งกาวเก็บ
เส้นผม
...

จำหน่ายปุ๋ยมูลไ
ก่อัดเม็ด ตราห่
านคู่ราคา195บาท
/กระสอบ
...

 

ปุ๋ยอินทรีย์ตรา
นครยอดแหลม
...
ราคา 0

 

ลดราคาปุ๋ยเคมี
ตรา 5 นางฟ้าทรง
ฉัตร วันนี้ ถึง
กันยายน 2558
...
ราคา 490

 

ไฮโกร เอส แอล ป
ุ๋ยน้ำชีวภาพเข้
มข้น เพิ่มผลผลิ
ต ลดต้นทุน
...
ราคา 550

 

ปุ๋ยนาข้าว ปุ๋ย
ยางพารา ปุ๋ยอ้อ
ย ปุ๋ยมัน ราคาป
ุ๋ยเคมี ตรา5นาง
...
ราคา 599

 
 

ปุ๋ย

 
 

ขายปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเม็ดราคาย่อมเยาว์ ตราสามเกลอ(จา...


ปุ๋ยอินทรีย์ตราสามเกลอ เป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่ผลิตจากธรรมชาติ เช่น ขี้วัว ขี้ควาย และเศษวัชพืช มูลสัตว์ต่างๆ และเศษวัฒถุดิบจากธรรมชาติ คุณสมบัติเด่นชัด ...
ปุ๋ย
|
ขายปุ๋ย
|
ปุ๋ยอินทรีย์
|

ขายปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเม็ดราคาย่อมเยาว์ ตราสามเกลอ(จากผู้ผลิตโดยตรง)
สนใจ
6692

ปรับปรุงดิน แร่โดโลไมท์ โดโลไมท์ จำหน่ายโดโลไมท์ ...

ราคา 990/ตัน
ขายโดโลไมท์และแคลเซียม อยู่ในเขตภาคอีสาน ติดต่อสอบถามคุณณัฐิกา 081-6662226ประโยชน์ของโดโลไมท์1.ให้ธาตุอาหารรองแก่พืชเพราะมีทั้งแคลเซียม และแมกนีเซียม ...
สารปรับปรุงดินโดโลไมท์
|
โดโลไมท์ผง
|
ตราดอกบัว
|

ปรับปรุงดิน แร่โดโลไมท์ โดโลไมท์ จำหน่ายโดโลไมท์  ขายโดโลไมท์
สนใจ
6802

จำหน่ายแกลบดำ ขุยมะพร้าว กาบมะพร้าวสับราคาส่ง ราชบ...

ราคา 20
ขายแกลบดำ เพาะชำต้นไม้ บรรจุกระสอบอาหารสัตว์ขนาด30กก. น้ำหนักประมาณ 15-20กก. แล้วแต่ความชื้น ราคา 20บาท/กระสอบ ขุยมะพร้าว เพาะชำต้นไม้ ผสมดินทำป...
ขายปุ๋ยคอกราคาถูก
|
ผสมดินทำปุ๋ย
|

จำหน่ายแกลบดำ ขุยมะพร้าว กาบมะพร้าวสับราคาส่ง ราชบุรี
สนใจ
639

ขายขี้วัวนม ขี้ไก่แกลบ ราคาส่ง อ.โพธาราม ราชบุรี

ราคา 20
ขายขี้วัวนม บรรจุกระสอบอาหารสัตว์ขนาด30โล น้ำหนักประมาณ10-12กก. ราคา 21บาท/กระสอบ ขี้ไก่แกลบ จากฟาร์มระบบปิด ปลอดโซดาไฟ บรรจุกระสอบอาหารสัตว์ขนา...
ขายปุ๋ยคอกราคาถูก
|

 
สนใจ
392

จำหน่าย จักรรีดยาง จักรนวดยาง


                จักรรีดยาง ตรา SP ผลิตจากเหล็กเหนียวอย่างดี แข็งแรง ทนทาน ลูกกลิ้งขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5 นิ้ว ...
ปุ๋ย
|
ขายจักรรีดยางอุดร
|
จักรนวด
|

จำหน่าย จักรรีดยาง จักรนวดยาง
สนใจ
213

ลูกกลิ้งกาวเก็บเส้นผม


Keeper Kleen ลูกกลิ้งกาวเก็บเส้นผมและใช้เก็บสิ่งแปลกปลอมที่ติดมากับเสื้อผ้าของพนักงาน เช่นเส้นผม แมลง ก่อนเข้าปฏิบัติงานในโรงงานผลิตอาหาร เพื่อความสะอ...
กาวม้วนทำความสะอาด
|
ม้วนกาว
|

ลูกกลิ้งกาวเก็บเส้นผม
สนใจ
214

จำหน่ายปุ๋ยมูลไก่อัดเม็ด ตราห่านคู่ราคา195บาท/กระส...

ราคา 180บาท/กระสอบ
โรงงานปุ๋ยศรีลำดวน ผู่ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยมูลไก่อัดเม็ด คราห่านคู่ที่ตั้ง จ.ศรีสะเกษ วัตถุดิบที่ผลิต ใช้มุลไก่ไข่ 100% ผ่านการหมักและฆ่าเชื้อเยบร้อยแ...
ปุ๋ยดี
|
ราคาถูก
|
ใช้ดี
|

จำหน่ายปุ๋ยมูลไก่อัดเม็ด ตราห่านคู่ราคา195บาท/กระสอบ
สนใจ
881

ผลิตและจำหน่าย เครื่องอัดเม็ด ปุ๋ยชีวภาพ หรือ อาหา...

ราคา 40,000-110,000
ผลิตและจำหน่ายเครื่องอัดเม็ด ราคาเริ่มตั้งแต่ 40,000 ? 80,000 บาท (ราคาขึ้นอยู่กับรุ่นสินค้า) เป็นเครื่องจักรที่เป็นตัวเดียว แต่สามารถทำงานได้ 2 ระ...
ปุ๋ย
|
ราคาปุ๋ยชีวภาพ
|
ปุ๋ยชีวภาพ
|

 
สนใจ
9239

ปุ๋ยอินทรีย์เคมี ตราเขาเพชร 6-3-3

ราคา 600
ปุ๋ยอินทรีย์
ปุ๋ยอินทรีย์
|
มูลค้างคาว
|

 
สนใจ
71

ปุ๋ยอินทรีย์-เคมีตราม้าคู่กระต่าย


บริษัทเกษตรพัฒนารุ่งโรจน์จำกัด "มุ่งมั่น สรรค์สร้าง เพื่อผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสู่มือเกษตรกร" ผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยอินทรีย์-เคมีตราม้าคู่กระต่าย ที่มีค...
ปุ๋ยราคาส่ง
|
ปุ๋ย
|
ปุ๋ยม้าคู่
|

 
สนใจ
76

ขายปุ๋ย


ผมขายปุ๋ยครับเคมีตราม้าคู่กระต่ายครับข้อมูลเพิ่มเติมwww.kprkp.com 089-6390335 ชื่อคุณโตนะครับ
ปุ๋ย
|

 
สนใจ
35

ขี้หมูแห้ง

ราคา 2.00
อยากขาย มูลสุกร ผ่านบ่อหมักไบโอแก๊สแล้ว แต่ยังไม่ได้อัดเม็ด ขี้หมูแท้ 100เปอร์เซ็น ไม่ผสมแกลบหรือโซดาไฟ บรรจุในถุงปุ๋ยพร้อมใช้งาน สามารถสั่งเป็นถุงหรื...
ขายขี้หมูแห้ง
|
ปุ๋ย
|
ราคาขี้หมูแห้งปัจจุบัน
|

 
สนใจ
86

ต้องการซื้อกากน้ำตาล ราคาส่ง จำนวนมาก


ต้องการซื้อ กา่กน้ำตาล จำนวนมาก เดือนนึง ใช้ประมาณ 50 ตัน กว่าๆ ทุกเดือน สั่ง ครั้งละ เป็น พ่วง คันรถ หรือ 1 คันรถ ติดต่อ หนึ่ง 0863244551
รับซื้อปุ๋ย
|
รับซื้อกากน้ำตาล
|

 
สนใจ
40

ขายฟางอัดก้อน และเปลือกข้าวโพดไล่แกนคุณภาพเยี่ยมอั...


มีฟางอัดก้อน เปลือกข้าวโพดไล่แกนคุณภาพเยี่ยมอัดก้อน เชียงใหม่ จำหน่าย ทั้งปลีกและส่ง ขนาดและน้ำหนักมาตรฐาน ผลิตเอง และรับจ้างอัดในราคากันเอง สนใจติดต...
ปู๋ยหมัก
|
ขี่วัว
|
ขายปู๋
|

 
สนใจ
201

ปุ๋ยอินทรีย์ตรานครยอดแหลม

ราคา 0
ปุ๋ยอินทรีย์บรรจุกระสอบละ 50 กิโลกรัม ปริมาณอินทรียวัตถุรับรอง 20 เปอร์เซ็น ได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมวิชาการเกษตรแล้วปุ๋ยอินทรีย์นครยอดแหลมสามารถใช้ไ...
ปุ๋ยตรานครยอดแหลม
|
ปุ๋ยอินทรีย์นครยอดแหลม
|
นครยอดแหลม
|

ปุ๋ยอินทรีย์ตรานครยอดแหลม
สนใจ
495

ปุ๋ยชีวภาพ นวัตกรรมใหม่ล่าสุดของไฮไลฟ์โกร

ราคา 150
ปุ๋ยชีวภาพ นวัตกรรมใหม่ล่าสุดของไฮไลฟ์โกร นวัตกรรมใหม่ล่าสุดของไฮไลฟ์โกร มีประสิทธิภาพดังนี้ -ช่วยในการปรับโครงสร้างของดินให้ดีขึ้น เหมาะสมกับก...

 
สนใจ
96

ลดราคาปุ๋ยเคมี ตรา 5 นางฟ้าทรงฉัตร วันนี้ ถึง กันย...

ราคา 490
ปุ๋ยนาข้าว,แม่ปุ๋ย,ปุ๋ยเคมี,ปุ๋ยยางพารา,ราคาปุ๋ยเคมีวันนี้,ปุ๋ยยูเรีย,ปุ๋ยนาข้าว,ปุ๋ยข้าวโพด ปุ๋ยเคมีราคาส่ง วันนี้ ถึง 30 ธ.ค. 2558 ที่นี่!! ติด...
ปุ๋ยนาข้าว
|
ราคาปุ๋ย
|

ลดราคาปุ๋ยเคมี ตรา 5 นางฟ้าทรงฉัตร วันนี้ ถึง กันยายน 2558
สนใจ
247

ขายปุ๋ยเพิ่มผลผลิต เพิ่มอัตราการงอกของเมล็ด ....ช่...

ราคา 0000
ขายปุ๋ยเพิ่มผลผลิต เพิ่มอัตราการงอกของเมล็ด ....ช่วงนี้ ซื้อ 5 แถม 1 ลัง   --------------------------------------------------------------------...
ปุ๋ยอินทรีย์
|
ปรับสภาพดิน
|
ปุ๋ยน้ำฟิจิอิ
|

 
สนใจ
51

จำหน่ายปุ๋ยอินทรีย์ ตราไก่ขาว


จำหน่ายปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง ตราไก่ขาว ผลิตจากมูลสัตว์ปีก ชนิดเม็ด สลายตัวต่อเนื่อง ใช้ได้กับพืชผัก ผลไม้ทุกชนิด โดยเฉพาะ นาข้าว ยางพารา จะใช้ได้ผลเป็...

 
สนใจ
49

ขายกระสอบเคลือบ ขนาดถุงอาหารสัตว์


ต้องการขายกระสอบเคลือบสภาพใหม่ เป็นสินค้า ที่พิมพ์ผิด ครับ สนใจติดต่อได้ครับ 081-6516187
ขายกระสอบ
|
ปุ๋ย
|
กระสอบอาหารสัตว์
|

 
สนใจ
135

มูลไส้เดือนแท้100เปอร์เซ็น และน้ำหมักชีวภาพ ตามสู...

ราคา 30-150
1.จำหน่าย ผลิตภันฑ์จากมูลไส้เดือน ทั้งชนิดแห้ง(มูลไส้เดือน) และชนิดน้ำ(น้ำหมักจากมูลไส้เดือน แท้100เปอร์เซ็น ) ทั้งปลีก/ส่ง พร้อมรับผลิต 2. จำหน่าย...
น้ำหมักชีวภาพ
|

 
สนใจ
32

ขายปุ๋ยอินทรีย์ TPI

ราคา 169
ขายปุ๋ยอินทรีย์โกร ออแกนิค ด่วนมีจำนวนจำกัด เป็นปุ๋ยทางใบซึ่งเป็นปุ๋ยอินทรีย์ชนิดของเหลวพืชสามารถดูดซึม เข้าทางใบหรือลำต้นได้โดยตรงและรวดเร็วและมีสา...
ปุ๋ย
|
โฮโมนPTI
|
แร่โดโลไมต์tpi
|

 
สนใจ
55

ปุ๋ยตราเขาเพชร

ราคา 0000
ปุ๋ยเขาเพชร เป็นปุ๋ยมูลค้างคาวผสมสารอาหารครบถ้วน ใช้หว่านได้ 1-2 ไร่ ไม่ต้องใช้ปุ๋ยเคมีเพิ่ม ใช้ได้กับพืชทุกชนิด และใช้ได้ตลอดอายุพืช บริษัทม...
ปุ๋ยพืชส่วนพืชไร่นาข้าว
|

 
สนใจ
31

Hylife Groปุ๋ยน้ำบำรุงและเร่งผลผลิต ฉีด1ครั้งเหนผล

ราคา 430
ขวดละ 470 บาทเมื่อสั่ง 12 ขวดขึ้นไป ขวดละ 430 บาท ** ท้าพิสูจน์!!ฉีดครั้งเดียวเหนผล  Hylife Gro S-L ชนิดน้ำบำรุงเร่งผลผลิตช่วงแรกช่วงเลียงลำต...
ปุ๋ย
|
hylifegro
|
ราคาปุ๋ยน้ำtpi
|

 
สนใจ
29

รับสั่งทำพ่วงกุญแจทะเบียนจิ๋ว


รับทำป้ายทะเบียนจิ๋ว จำหน่ายอุปกรณ์ทำทะเบียนจิ๋ว พวงกุญแจป้ายทะเบียนรถยนต์ รถมอเตอร์ไซค์ ป้ายกราฟฟิก ป้ายจบ หรือข้อความอื่นๆ ของชำร่วย สามารถใช้...
ราคาขี้วัวแห้ง
|
ของชำร่วบ
|

 
สนใจ
32

จำหน่ายอินทรีย์คุณภาพสูง

ราคา 320
ปุ๋ยอินทรีย์ตราเกษตรชาวบ้าน เป็นปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง ได้ผ่านมาตรฐาน Q จากกรมวิชาการเกษตรรายแรกของประเทศไทย วางจำหน่ายออกสู่เกษตรกรมานานกว่า 4 ปี เรา...
ปุ๋ย
|
จำหน่ายอินทรีย์
|

 
สนใจ
342

ไฮไลฟ์โกรเป็นสารอินทรีย์ธรรมชาติที่เหมาะสำหรับบำรุ...

ราคา 450
นวัตกรรมใหม่ล่าสุดของไฮไลฟ์โกร มีประสิทธิภาพดังนี้ -ช่วยในการปรับโครงสร้างของดินให้ดีขึ้น เหมาะสมกับการเพาะปลูกมากขึ้น -คืนระบบนิเวศที่ดีให้แก่จุลิน...
ปุ๋ยอินทรีย์ราคาถูก
|
ปุ๋ยไฮไลฟ์โกร
|
ปุ๋ยอินทรีย์ธรรมชาติ
|

 
สนใจ
29

ไฮโกร เอส แอล ปุ๋ยน้ำชีวภาพเข้มข้น เพิ่มผลผลิต ลดต...

ราคา 550
คุณสมบัติ "ไฮโกรเอส " "ไฮโกรแอล" 1. ไม่ใช่สารชีวภาพประเภทจุลินทรีย์หมักหรือสกัดได้จากส่วนของกระดองปูหรือเปลือกกุ้งแต่อย่างใด 2. เป็นเนื้อสารเข้มข้นม...
ปุ๋ย
|
ไฮโกรแอล
|

ไฮโกร เอส แอล ปุ๋ยน้ำชีวภาพเข้มข้น เพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน
สนใจ
92

ขายปุ๋ยมูลไส้เดือน จำหน่ายปุ๋ยมูลไส้เดือน เกรด A (...

ราคา 40
จำหน่ายปุ๋ยมูลไส้เดือน แท้100เปอร์เซ็น จำหน่ายทั้งปลีก-ส่ง  ปลีกถุงละ 1 กิโลกรัม  - ซื้อ 1 ถุง ราคาถุงละ 40 บาท - ซื้อ 50 ถุงขึ้นไป ราค...

 
สนใจ
42

วันนี้ คุณหยุดเผาฟางแล้วหรือยัง

ราคา 120
ท่านรู้หรือไม่ นาข้าวในพื้นที่ 1ไร่ ฟางที่เหลือเมื่อนำมาวิเคราะห์ธาตุอาหาร พบว่า มีไนโตรเจนถึง 32 กก. ฟอสฟอรัส 22 กก. โปแ...
ปุ๋ยอินทรีย์ราคาถูก
|
ปุ๋ยฟรี
|

 
สนใจ
33

ขายปุ๋ยอินทรีย์ ขี้ไก่อัดเม็ด ราคาถูก 130 บาท 50กก...

ราคา 130
    ปุ๋ยอินทรีย์มูลไก่อัดเม็ด ตรา ชาวไร่ ผ่านการรับรองมาตรฐานจากกรมวิชาการเกษตรแล้ว            ผ...
ขายปุ๋ยอินทรีย์ราคาถูก
|
จำหน่ายปุ๋ยอินทรีย์
|

 
สนใจ
713

สินค้าเกษตร ปุ๋ยอินทรีย์ ยา สารบำรุงพืช ท่อนพันธุ์...


สนใจติดต่อ 084-146-1052สินค้าดีมีคุณภาพ เข้าชมสินค้าได้ที่เว็บไซต์เกษตรปากช่องดอทคอม ยาปราบศัตรูพืช สารปรับปรุงดิน ปุ๋ยอินทรีย์ไร้ดิน ท่อนพันธุ์มันเ...
ปุ๋ย
|
ปุ๋ยยาปากช่อง
|

 
สนใจ
59

ปุ๋ยมูลไก่อัดเม็ดคุณภาพสูง ราคาถูกที่สุด

ราคา ถูก
มูลไก่อัดเม็ด "พี ภูตะวัน 2006" ราคา "ถูก" คุณภาพ"สูง" เกษตรกรทั่วไทยใช้แล้ว "รวย รวย รวย" อยากรวยโทร 085-2761822 ปราณี
โรงงานปุ๋ย
|
ราคาปุ๋ยขี้ไก่พีภูตะวัน
|

 
สนใจ
34

ปุ๋ยนาข้าว ปุ๋ยยางพารา ปุ๋ยอ้อย ปุ๋ยมัน ราคาปุ๋ยเค...

ราคา 599
ราคาปุ๋ยเคมีวันนี้ เช็คราคาปุ๋ย เข้ามาดูที่นี่!แม่ปุ๋ยนาข้าว|ปุ๋ยอ้อย|ปุ๋ยมันสำปะหลัง|ปุ๋ยยางพารา|ปุ๋ยข้าวโพด|ปุ๋ยปาล์ม|ปุ๋ยใส่ผักผลไม้|ราคาปุ๋ย,ปุ๋ยต...
ปุ๋ยยางพารา
|
ปุ๋ยนาข้าว
|
โปรปุ๋ยนางฟ้าทรงฉัตร2558
|

ปุ๋ยนาข้าว ปุ๋ยยางพารา ปุ๋ยอ้อย ปุ๋ยมัน ราคาปุ๋ยเคมี ตรา5นางฟ้าทรงฉัตรทุกสูตรส่งฟรี
สนใจ
64

ฮอร์โมนพืชไคโตซานพลัสบวกแร่ธาตุครบ


เหมาะทสำหรับนาข้าว พืชไร่และผลไม้ ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตและคุณภาพ
การผลิตฮอโมนพืช
|
ปุ๋ยฮอโมนพืช
|
ขายฮอโมนพืช
|

 
สนใจ
181

ปุ๋ยมูลค้างคาวแท้ 100 % จากถ้ำ

ราคา 150 บาท/กิโลกรัม
จำหน่ายมูลค้างคาวแท้ 100 % จากถ้ำ จำนวนมากราคา 150 บาท/กิโลกรัมสอบถาม 086-7043902
มูลค้างคาวแท้
|
ราคาขายหน้าถ้ำมูลค้างคาว
|
จำหน่ายมูลค้างคาว
|

 
สนใจ
566

ขายปุ๋ย ไฮโกร L เร่งดอก

ราคา 450
ไฮโกร แอล สารอาหารบำรุงพืช ระยะให้ผลผลิต นำเข้าจากประเทศอเมริกา มีสองขนาด 500 ml ราคา 450 บาทใช้ได้ 5 ไร่ 1000 ml ราคา 870 บาทใช้ได้ 10 ...
ขายส่งปุ๋ยดอก
|
dew12312
|
ปุ๋ย
|

 
สนใจ
31

ขายน้ำ EM แกลลอน 10 ลิตร 250 บาท

ราคา 250
ปัญหา น้ำเสีย จากน้ำท่วมขังเป็นเวลานาน น้ำเน่าเสียจากการขับถ่ายในครัวเรือน น้ำปฏิกูลจากการเลี้ยงสัตว์ การทิ้งขยะ น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อป้องก...
ปุ๋ย
|
ขายน้ำem
|

 
สนใจ
43

ถ้วยรองน้ำยางครบชุด(ถ้วย+ลิ้น+ลวด)


  จำหน่ายถ้วยรองน้ำยางครบชุด ผลิตจากพลาสติกชั้นดี แข็งแรง ทนทาน ขนาด  750 cc , 1000 cc     ถ้วยยาง  750 CC  ...
ปุ๋ย
|
ชุดรองน้ำยาง
|
ถ้วยนำ้ยางพารา
|

 
สนใจ
56

ขาย PSB จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย ตรา POWER PSB


PSB (Photosynthetic Bacteria) จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง ตรา POWER PSBปัญหา น้ำเสีย จากน้ำท่วมขังเป็นเวลานาน น้ำเน่าเสียจากการขับถ่ายในครัวเรือน น้ำปฏิกู...
ขายจุลินทรีย์psb
|
psbจุลินทรีย์
|

 
สนใจ
43

จำหน่ายปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ สารปรับสภาพดิน

ราคา สอบถามผู้จำหน่าย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินโนฟาร์ม  (InnoFarm Ltd.,part.)  เป็นผู้จัดจำหน่ายปุ๋ยจากโรงงานผลิตโดยตรง  ราคาน่าสนใจ คุณภาพสินค้ารับประกันความพึงพ...
ปุ๋ยอินทรีย์
|
ขายปุ๋ยอินทรีย์
|
สารปรับปรุงดินตราขุนทอง
|

 
สนใจ
91

ปุ๋ยน้ำไฮโกร ใช้ได้กับพืชทุกชนิด

ราคา 450
ปุ๋ยน้ำไฮโกร-เอส (Hygro-S) เหมาะใช้กับพืชขนาดเล็ก หรือ พืชที่อยู่ในช่วงระยะการเจริญเติบโต, พืชปลูกใหม่ ใช้ปุ๋ยน้ำไฮโกร-เอส (Hygro-S) แช่เมล็ด...
ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ
|
ปุ๋ย
|
คนใช้ปุ๋ยไฮโกร
|

 
สนใจ
30

ขายกรดน้ำส้ม (Acetic acid) 25-30%


- ขายกรดนำส้ม ความเข้มข้น 25-30%- ราคากิโลกรัมละ 50 สตางค์
ปุ๋ย
|
ขายกรดส้ม
|
ขายกรดกรดส้มยางพารา
|

 
สนใจ
194

ยาจับใบ สารเสริมประสิทธิภาพ


เกรทกรีน / เกรทกรีน พลัส ณสมบัติของเกรทกรีนและเกรทกรีนพลัส 1. ลดแรงตึงผิว 2. ช่วยเกาะติด และ ดูดซึมของปุ๋ยหรือยากับใบพืช 3. ...
โฆษณาขายปุ่ย
|
สารจับใบ
|
ปุ๋ย
|

 
สนใจ
38

ขายปุ๋ยขี้หมูอัดเม็ดราคาถูก


สนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายปุ๋ยขี้หมูอัดเม็ดคุณภาพดีราคาถูกมากๆ ถุงละ 100 กว่าบาท สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณปอ 083-5870690 โรงงานตั้งอยู่ที่ อำเภอ เม...
ขายปุ๋ย
|
ขายปุ๋ยขี้หมูราคาถูก
|
ขายปุ๋ยราคาถูก
|

 
สนใจ
81

แคลเซียมโบรอน เกรด A คุณภาพสูง เร่งการขยายขนาดของผ...

ราคา 0
แคลเซียม โบรอน ( ติดผลดี ผลใหญ่ ผลดก ป้องกันผลร่วง ผลไม่บิดเบี้ยว ) ช่วยในการเคลื่อนย้ายฮอร์โมนในพืช เพิ่มประสิทธิภาพ ในการสร้างเซลล์ที่ช่วยเพิ่มจำนวน...
ขายปุ๋ยโบรอน
|
จำหน่ายปุ๋ยโบรอน
|
ปุ๋ย
|

 
สนใจ
49

ขายป๋ยราคาถูก

ราคา 130
ป๋ยขี้ไก่อัดเม็ดราคาถูก คุณภาพดี ผลิตจากโรงงานผ่านการรับรองจากกรมวิชาการเกษตร ราคา130บาท ต่อ50ก.ก. สนใจติดต่อคุณ วนิดา โทร 083-934-0040
ปุ๋ยอินทรีย์
|
ราคาถูก
|

 
สนใจ
43

ผลิตจำหน่ายปุ๋ยอินทรียขี้ไก่อัดเม็ด ตราห่านคู่

ราคา 3,500 บาท/ตัน หรือ 175 บาท/ถุง 50 ก.ก
ปุ๋ยอินทรีย์ตราห่านคู่ ผลิตโดยโรงปุ๋ยสรีลำดวน ใช้ขี้ไก่ 100เปอร์เซ็น เป็นวัตถุดิบหลัก ผ่านการหมักและฆ่าเชื้อมาเป็นอย่างดีมีสารยับยั้งและป้องกันการเกิด...
ปุ๋ย
|
ขายปุ๋ยขี้ไก่ห่านคู่
|
ปุ๋ยอินทรีย์มูลไก่ห่านคู่
|

 
สนใจ
1496

ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพดี ตราค้างคาวเหยียบโลก


ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพดี เพื่อปรับปรุงดินจากการใช้ปุ๋ยเคมีมาเนิ่นนาน ช่วยให้หน้าดินที่แข็งฟื้นตัวดี
ปุ๋ย
|
ปุ๋ยตราค้างคาวลูกโลก
|

 
สนใจ
91

โปรโมชั่นโอทูฟลาโวเจน จำนวนจำกัด

ราคา 2,800 บาท
สินค้าโอทูฟลาโวเจน ขนาด 500มล. ใหม่แกะกล่อง สำหรับลูกค้ากรุงเทพฯ และจังหวัดใกล้เคียง (ส่งฟรี) ราคา2,800บาท สั่งหลายขวดราคาต่อรองได้คะ สนใจติดต่อเปิ้ล ...

 
สนใจ
40

ปุ๋ย


 

[1]

2

|

Next
Custom Search
 
 
» »
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © 2545 ไทยออนไลน์มาเก็ต. พบกับเว็บ thaionlinemarket รุ่นใหม่ ไฉไลกว่าเดิมที่ www.cokoh.com คลิกเลย   

ปุ๋ย ศูนย์รวมปุ๋ย โฆษณาฟรี